Chiếc máy ảnh dối trá?

Nhìn một bức ảnh chụp nào đó, ta có thể thốt lên: đứng ở đó tôi đâu thấy như này! :D Thế mà như một thành ngữ từ lúc nào không biết, ...