Circle social share : Hiệu ứng vòng tròn với CSS3

Khi chúng ta chia sẻ bài viết hoặc sản phẩm trên mạng xã hội thì lượt truy cập sẽ tăng đáng kể, và đó cũng là lí do mà mình sẽ thường xuyên cung cấp cho các bạn những mẫu social share mà các bạn có thể áp dụng cho website hay blog mà các bạn đang quản lý. Bài viết ngày hôm nay sẽ là một hiệu ứng vòng tròn không những gọn mà còn có thể đặt ở bất kì vị trí nào trên trang web, rất tiên lợi cho người dùng chia sẻ ngay nội dung hoặc sản phẩm mà họ muốn.

Circle social share : Hiệu ứng vòng tròn với CSS3

Xem Demo | Download

HTML

Các icons mà chúng ta sử dụng trong bài viết này là từ font Awesome, vì vậy các bạn nên chèn font này ngay bên trong thẻ head.

<link rel='stylesheet prefetch' href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css'>

Sau đó các bạn tạo các biểu tượng mạng xã hội theo cấu trúc html như sau :

<div id="circle">
 <i class="icon1 fa fa-share-alt fa-lg"></i>
 <i class="icon2 fa fa-share-alt fa-lg"></i>
</div>
<div id="sub">
 <div id="circle">
  <i class="icon1 fa fa-facebook fa-lg"></i>
  <i class="icon2 fa fa-plus fa-lg"></i>
  <span><a href="#">Facebook</a></span>
 </div>
 <div id="circle">
  <i class="icon1 fa fa-twitter fa-lg"></i>
  <i class="icon2 fa fa-plus fa-lg"></i>
  <span><a href="#">Twitter</a></span>
 </div>
 <div id="circle">
  <i class="icon1 fa fa-google-plus fa-lg"></i>
  <i class="icon2 fa fa-plus fa-lg"></i>
  <span><a href="#">Google +</a></span>
 </div>
 </div>

CSS

Tiếp đến là chúng ta định dạng và tạo hiệu ứng cho các mạng xã hội theo đoạn css bên dưới.

/* ///// MAIN CIRCLE ///// */
#circle {
  width: 80px;
  height: 80px;
  border-radius: 50%;
  background: #747392;
  position: absolute;
  z-index:2;
  top: 25px;
  left: 25px;
  box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, .11), 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, .22);
  cursor: pointer;
}
#circle:after {
  content:'';
  width: 10px;
  height: 10px;
  position: absolute;
  border-radius: 50%;
  background: rgba(81, 80, 122, 0.6);
  left: 35px;
  top: 35px;
}
#circle i {
  font-size: 40px;
  color: #fff;
  position: absolute;
  top: 24px;
  left: 24px;
  z-index: 1;
}
#circle i.icon1 {
  opacity: 1;
}
#circle i.icon2 {
  opacity: 0;
  top: 25px;
  left: 22px;
}
/* ANIMATION */
#circle, #circle i, #circle:after {
  -webkit-transition: all .2s cubic-bezier(.4, 0, .2, 1);
  transition: all .2s cubic-bezier(.4, 0, .2, 1);
}
/* HOVER */
#circle:hover {
  background: #626186;
  box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, .15), 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, .30);
}
#circle:hover:after {
  width: 80px;
  height: 80px;
  left: 0;
  top: 0;
}
#circle:hover > i {
  -webkit-transform: rotate(720deg);
  transform: rotate(720deg);
}
#circle:hover > i.icon1 {
  opacity: 0;
}
#circle:hover > i.icon2 {
  opacity: 1;
}

/* ///// SUB CIRCLES ///// */
 #sub {
 width: 150px;
 height: 50%;
 z-index: 1;
 position: absolute;
 visibility:hidden;
}
#sub #circle {
  width: 50px;
  height: 50px;
  top: 0;
  left: 40px;
  opacity: 0;
  transition: 0.2s opacity;
}
#sub #circle:nth-child(1) {
  top: 120px;
  background: #95507f;
}
#sub #circle:nth-child(2) {
  top: 180px;
  background: #4e935c;
}
#sub #circle:nth-child(3) {
  top: 240px;
  background: #9f4b49;
}
#sub #circle:nth-child(1):after {
  background: rgba(126, 53, 108, 0.6);
}
#sub #circle:nth-child(2):after {
  background: rgba(49, 124, 61, 0.6);
}
#sub #circle:nth-child(3):after {
  background: rgba(135, 43, 45, 0.6);
}
#sub #circle:after {
  left: 20px;
  top: 20px;
}
#sub #circle i {
  font-size: 20px;
  top: 18px;
  left: 16px;
}
#sub #circle i.icon1 {
  opacity: 1;
}
#sub #circle i.icon2 {
  opacity: 0;
}
/* HOVER */
#sub #circle:hover:after {
  width: 50px;
  height: 50px;
  left: 0;
  top: 0;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(1) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.05s;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(2) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.1s;
}
#circle:hover + #sub #circle:nth-child(3) {
  opacity:1;
  transition-delay:0.15s;
}
#sub #circle:hover > i {
  -webkit-transform: rotate(90deg);
  transform: rotate(90deg);
}
#sub #circle:hover > i.icon1 {
  opacity: 0;
}
#sub #circle:hover > i.icon2 {
  opacity: 1;
}
#circle:hover + #sub {
visibility:visible;
}
#sub:hover {
visibility:visible;
}
#sub:hover > #circle {
  opacity:1;
}
/* ///// SUB TITLES ///// */
#circle span a{
 display: block;
 margin-right: -150px;
 margin-top: 16px;
 color: rgba(0, 0, 0,0.7);
 font-family: 'Comfortaa', sans-serif;
 text-transform: uppercase;
 font-weight: 400;
 text-align: left;
 padding-left: 60px;
 font-size: 1.1em;
 letter-spacing: 0.25em;
 opacity: 0;
 -webkit-transition: all .4s cubic-bezier(.4, 0, .2, 2);
 transition: all .4s cubic-bezier(.4, 0, .2, 2);
 text-decoration-line: none;
}
/* HOVER */
#sub #circle:hover > span a{
  opacity: 1;
  padding-left: 65px;
}

Với hiệu ứng này, các bạn còn có thể dùng cho việc hiển thị menu hoặc bất kì điều gì nhằm thu hút người dùng click vào. Mình mong là các bạn sẽ tìm được nhiều điều hữu ích từ bài viết này. Giúp mình share bài viết cho bạn bè của các bạn nhé.

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/css/circle-social-share-hieu-ung-vong-tron-voi-css3.html

Comments

comments