Loading...

Giá CPC Adsense theo từng quốc gia trong năm 2016

Admob – Adsense : là nguồn thu nhập chính cho rất nhiều nhà phát triển web hoặc nhà phát triển mobile. Giá quảng cáo của bạn nhận được hoạt động theo cơ chế đấu thầu và điều tất nhiên là ở mỗi quốc gia giá quảng cáo sẻ khác nhau. Nói một cách chính sác là khác xa nhau một trời một vực. Giá 1 click ở mỹ và ở Việt nam thường chênh nhau 10 lần , 20 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy giá quảng cáo của Adsense trong năm 2016 như thế nào bạn có thể xem ở bảng dưới đây.

No.

Country

Avg. CPC ($)

Max. CPC ($)

Avg. CTR %

1

United States (US)

0.30 – 0.70

>15

2-3

2

Canada

0.50 – 2

>17

2

3

United Kingdom (UK)

0.10 – 0.60

>9

1-2

4

Germany

0.40 – 1

>11

1-3

5

Thailand

0.30 – 1

6

2

6

Japan

0.20 – 0.80

4

3

7

United Arab Emirates (UAE)

0.15 – 3

11

4

8

Switzerland

0.20 – 1

6

3

9

Italy

0.10 – 0.50

3

1-3

10

South Korea

0.15 – 1

4

1-3

11

Singapore

0.15 – 0.9

5

1-2

12

Malaysia

0.6 – 0.60

2

2

13

Qatar

0.6 – 0.70

3

3

14

New Zealand

0.10 – 0.40

3

4

15

Kuwait

0.30 – 2

14

4

16

Spain

0.10 – 0.60

2

3-4

17

Ghana

0.10 – 0.30

1

3

18

Zambia

0.05 – 30

1

4-5

19

Saudi Arabia

0.10 – 1

7

3-4

20

Turkey

0.10 – 0.50

2

3

21

India

0.10 – 0.45

3

3-5

22

Cameroon

0.05 – 0.30

2

3

23

Brazil

0.10 – 0.50

1

2-3

24

Netherlands

0.06 – 0.70

2

2

25

Indonesia

0.06 – 0.38

1

2-3

26

Bangladesh

0.05 – 0.30

1

4

27

Philippines

0.03 – 0.25

1

3-5

28

China

0.05 – 0.80

6

2-3

29

Brunei

0.04 – 0.23

<1

5

30

Afghanistan

0.03 – 0.15

<1

4-5

31

Palestine

0.02 – 0.10

<1

4

32

Oman

0.03 – 0.12

<1

2-3

33

Lebanon

0.03 – 0.08

<1

3-4

34

Hong Kong

0.05 – 0.55

5

3

35

Sri Lanka

0.02 – 0.30

2

1-2

36

South Africa

0.02 – 0.20

1

5-6

37

Jordan

0.03 – 0.40

2

2-3

38

Ecuador

0.03 – 0.20

1

2

39

Ukraine

0.03 – 0.15

1

3

40

Egypt

0.01 – 0.35

1

3-4

41

Algeria

0.01 – 0.30

1

4

42

Russia

0.02 – 0.50

3-5

1-2

43

Pakistan

0.01 – 0.10

<1

5-6

44

Iran

0.02 – 0.20

1-2

3-4

45

Ethiopia

0.02 – 0.10

<1

3-4

46

Azerbaijan

0.02 – 0.10

<1

4

47

Sudan

0.01 – 0.10

1

3-4

48

Somalia

0.01 – 0.06

1

4

49

Libya

0.01 – 0.08

1

2-3

50

Burundi

0.01 – 0.10

1

3

51

Myanmar (Burma)

0.00 – 0.05

<0.50

3-4

52

Zimbabwe

0.03 – 0.15

1

3

53

Yemen

0.03 – 0.20

1

2-3

54

Vietnam

0.05 – 0.50

>1

3-4

55

Trinidad & Tobago

0.10 – 1

10

2-4

56

Taiwan

0.10 – 0.50

3

2

57

Syria

0.02 – 0.10

1

3

58

Sweden

0.06 – 0.20

1-2

3

59

Romania

0.08 – 0.35

2

2-3

60

Portugal

0.05 – 0.50

3

3

61

Poland

0.10 – 0.50

1

2

62

Norway

0.10 – 0.45

1

2-3

63

Nigeria

0.10 – 0.40

1

2-3

64

Nepal

0.05 – 0.25

1

3

65

Morocco

0.08 – 0.50

1

2-3

66

Mexico

0.10 – 0.50

1 – 2

3-4

67

Kenya

0.01 – 0.22

1

1

68

Israel

0.10 – 0.36

1

2

69

Ireland

0.12 – 0.45

3

2-3

70

Iraq

0.01 – 0.10

1

3

71

Hungary

0.10 – 0.47

1

2-3

72

Greece

0.04 – 0.10

1

3

73

France

0.10 – 0.50

2

2-5

74

Finland

0.07 – 0.20

1

1-2

75

Denmark

0.10 – 0.40

1

3

76

Czech Republic

0.06 – 0.18

1

3

77

Australia

0.15 – 1

3-5

2-3

78

Austria

0.10 – 0.60

2

3

79

Argentina

0.04 – 0.30

1

4-5

Việc biết được giá quảng cáo giúp bạn có thể hướng đối tượng user của bạn vào những nước có giá trị cao. Hoặc bạn cũng có thể so sánh với giá mà bạn bỏ ra khi phải chạy quảng cáo, nếu bạn phải bỏ ra quá nhiều tiền cho 1 click quảng cáo, thì có gì đó không ổn trong cách chạy quảng cáo của bạn. Bạn cần Stop việc chạy quảng cáo với giá quá cao để tránh lãng phí tiền bạn.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc một ngày vui vẻ.

Bạn có thể truy cập nhiều vào chuyên mục khởi nghiệp của toptincongnghe.com để đọc thêm nhiều bài viết hơn.

Comments

comments

Loading...