Hạn chế từ ngữ sử dụng cho WordPress Titles

Việc sử dụng những từ ngữ nhạy cảm trong chính trị hoặc tôn giáo hay phân biệt chủng tộc là những điều cấm kỵ trong việc xây dựng bài viết trên website hay blog. Nếu bạn đang là chủ một website với nhiều thành viên post bài khác nhau, thì việc vô tình để những từ ngữ nhạy cảm xuất hiện là điều khó mà tránh khỏi. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code nhỏ giúp các bạn có thể lọc được những từ ngữ mà những thành viên khác vô tình nhập sai trước khi họ có thể xuất bản .

Hạn chế từ ngữ sử dụng cho WordPress Titles

Các bạn chỉ việc chèn đoạn code bên dưới vào file functions.php , file này các bạn có thể tìm thấy trong folder theme mà các bạn đang sử dụng.

function wpb_forbidden_title($title){
global $post;
$title = $post->post_title;

// chen nhung tu can loc vao, va cach nhau boi dau phay

$restricted_words = "word1;word2;word3";

$restricted_words = explode(";", $restricted_words);
foreach($restricted_words as $restricted_word){
if (stristr( $title, $restricted_word))
wp_die( __('Error: You have used a forbidden word "'. $restricted_word .'" in post title') );
}
}
add_action('publish_post', 'wpb_forbidden_title', 10, 1);

Để sử dụng, các bạn chỉ cần nhập những từ ngữ nhạy cảm cân phải thông báo vào biến restricted_words là xong.

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/wordpress/han-che-tu-ngu-su-dung-cho-wordpress-titles.html

Comments

comments