[Lập trình ios swift] Cách clone một ứng dụng ios.

Chào các bạn.

Tại sao lại clone app chứ không phải là viết một app mới. Lý do đó là tiết kiệm thời gian. Bạn có thể bỏ 2 tháng để viết 1 app, nhưng chỉ cần 2 ngày để tạo nên một app mới từ app cũ.

Có 2 kiểu clone app :

  1. tạo 1 app mới hoàn toàn (khác tên, khác nội dung).
  2. tạo một app mới có nhiều tính năng hơn app cũ. (<tên app> + phiên bản pro)

Dù gì thì bạn cũng phải copy app cũ, sửa tên, đổi hình v.v… và submit lên store lại.

Đây là list video mình làm thực tế trên app của mình, hiện đang public trên store, gồm có 3 phần:

  1. Đổi tên app.
  2. Đổi nội dung app.
  3. Submit lại new app.

___

___

Nếu bạn có ý kiến, vui lòng comment vào bên dưới nhé, mình sẽ trả lời.

Mời bạn dùng thử các app trong video demo trên của mình nhé:

https://itunes.apple.com/jp/app/police-sound-ringtone/id1231063228?l=en&mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/bird-sound-ringtone/id1232979252?l=en&mt=8

https://itunes.apple.com/jp/app/car-sound-ringtone/id1232483223?l=en&mt=8

Cảm ơn các bạn đã xem.

Comments

comments