PHP MySQL: Kết nối cơ sở dữ liệu với MySQL Database

Trước khi bắt đầu học tạo bất kì trang web hay blog nào, thì các bạn cũng cần phải nắm rõ từng bước kết nối cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước kết nối MySQL database.

php-connecting-to-mysql-database

Để kết nối , chúng ta cần có những thông tin sau :

IP address hoặc tên Server : thường là 127.0.0.1 hoặc localhost.
– Tên cơ sở dữ liệu (MySQL database name) : Tên dữ liệu mà các bạn muốn kết nối.
Usernamepassword : Các bạn cần có thông tin tài khoản sử dụng để kết nối đến dữ liệu.

Để minh họa, trong bài viết này, mình sử dụng những thông số như sau :
– MySQL database server : ” localhost ”
– Tên dữ liệu : classicmodels
– user : root và pass là : “” ( không có )

Bước 1 : Các bạn tạo 1 file với tên là dbconfig.php , file này sẽ lưu trữ mọi thông tin về server cũng như user và pass kết nối.

<?php
  $host = 'localhost';
  $dbname = 'classicmodels';
  $username = 'root';
  $password = '';

Bước 2 :Tạo thêm một file php mới và đặt tên là phpmysqlconnect.php rồi copy đoạn code sau và dán vào trong file này.

<?php
require_once 'dbconfig.php';

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $username, $password);
  echo "Connected to $dbname at $host successfully.";
} catch (PDOException $pe) {
  die("Could not connect to the database $dbname :" . $pe->getMessage());
}

Bây giờ các bạn thử chạy file phpmysqlconnect.php và xem kết quả ở trình duyệt.

php-connecting-to-mysql-database

Nếu nó xuất hiện như thế này là các bạn đã thành công.

php-connecting-to-mysql-database

Còn nếu như thế này thì các bạn đã thất bại, kiểm tra lại thông số username và password xem đã đúng chưa và thử lại kết quả.

Ngay khi đoạn script kết thúc thì PHP sẽ tự động đóng kết nối, nếu các bạn muốn nó đóng lại rõ ràng hơn thì dùng thêm đoạn lệnh sau :

$conn = null;

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/sql/php-mysql-ket-noi-co-so-du-lieu-voi-mysql-database.html

Comments

comments