WordPress :Tự động thông báo người dùng khi có bài viết mới

Việc tăng lượt truy cập luôn luôn là yếu tố hàng đầu mà chúng ta cần phải thực hiện. Ngoài việc chia sẻ trên các mạng xã hội chủ yếu hiện nay như Facebook, twitter, hoặc google plus, thì việc tự động gửi email thông báo cho bất kì những ai đã từng đăng ký trên trang web, blog của các bạn sẽ giảm thiểu tối đa công việc của các bạn. Nếu các bạn đang sử dụng WordPress để làm website hoặc blog , thì đoạn code mà mình chia sẻ cho các bạn hôm nay sẽ thật sự hữu ích.

WordPress :Tự động thông báo người dùng khi có bài viết mới

Các bạn tìm đến file functions.php trong folder theme mà các bạn đang dùng, rồi sau đó dán đoạn code bên dưới vào.

<?php
function email_members($post_ID)  {
	$wp_user_search = new WP_User_Query( array( 'fields' => array('user_email') ) );
	$usersarray = $wp_user_search->get_results();
	$arrUsers = array ();
	for ($arr = $usersarray, $mU = count ($arr), $iU = 0; $iU < $mU; $iU++) {
		$arrUsers&#91;&#93; = $arr&#91;$iU&#93;->user_email;
	} // for
	$users = implode(",", $arrUsers);
	
	mail($users, "New post notification : " . get_bloginfo('name') , "A new post has been published on " . get_bloginfo('siteurl') );
    return $post_ID;
}
add_action('publish_post', 'email_members');
?>

Mình mong là từ đây, các bạn sẽ có thêm thời gian để chỉnh sửa cũng như học tập thêm để quản lý website, blog tốt hơn.

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/wordpress/wordpress-tu-dong-thong-bao-nguoi-dung-khi-co-bai-viet-moi.html

Comments

comments